Veilig en vertrouwd online je 

aankopen doen bij ten Buren Schoenmode


 

*
Wij respecteren de privacy van bezoekers van ten Buren Schoenmode en in het bijzonder de rechten van bezoekers als het gaat over geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Omdat wij volledig transparant willen zijn hebben wij dit privacybeleid voor je opgesteld en uitgevoerd. Dit beleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het houdt onder meer in dat wij persoonlijke informatie die met ons gedeeld wordt, vertrouwelijk behandelen.

Ten Buren Schoenmode verkoopt jouw gegevens niet aan derden! Ook verstrekken wij jouw persoonsgegevens niet aan derden tenzij dat noodzakelijk is voor de overeenkomst die wij aangaan of wanneer wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die in opdracht van ons jouw gegevens verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst waarin wij afspraken maken over de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Als je meer wilt weten over de bescherming van persoonsgegevens, kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ten Buren Schoenmode | Bedrijfsgegevens en postadres
Grotestraat 174;
7622 GS Borne

KvK-nr: 58896570
BTW-nr: NL001653930 B32

Website
Met de website en/of ten Buren Schoenmode wordt bedoelt: https://www.tenburenschoenmode.nl

Server
De server voor locale opslag bevindt zicht binnen de EU
*

Hyperlinks


Ten Buren Schoenmode kan op haar website hyperlinks bevatten naar websites van derden. Hoewel met grote zorgvuldigheid geselecteerd, draagt ten Buren Schoenmode geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop derden omgaan met persoonsgegevens. Let bij gebruik van die websites ook altijd op het bijbehorende privacybeleid!
*

Persoonsgegevens


Onder persoonsgegevens wordt verstaan: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat de informatie òf direct over iemand gaat, òf dat de informatie naar die persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, betekent dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer:

 • je via de website vraagt om informatie;
 • je een bestelling plaatst op de website of via een ander medium;
 • je navigeert naar de website of het assortiment bekijkt;
 • je deelneemt aan een spel, actie of wedstrijd op de website of via een ander medium;
 • je contact opneemt met de klantenservice van ten Buren Schoenmode;
 • je een direct zichtbare tekst op onze website of sociale medium plaatst;
 • je vrijwillig persoonsgegevens verstrekt.

Ten Buren Schoenmode verwerkt bij het plaatsen van je bestelling de volgende persoonsgegevens:

 • je voornaam en familienaam;
 • je adres;
 • je e-mailadres;
 • je telefoonnummer (indien verstrekt)
 • locatiegegevens: land;
 • betaalgegevens (indien van toepassing)

De persoonsgegevens die je ons verstrekt bij het plaatsen van je bestelling gebruikt ten Buren Schoenmode om:

 • je een bestelbevestiging en factuur te kunnen sturen;
 • je bestelling correct uit te kunnen leveren;
 • je te informeren over de leverdatum en tijdsindicatie;
 • in geval van niet bezorgen/annuleren/retourneren zorg te kunnen dragen voor creditering/terugbetaling en je hierover te informeren.

Jongeren
Wanneer een jongere (jonger dan 16 jaar) persoonsgegevens via onze site achterlaat, kunnen wij niet altijd controleren of hij/zij 16 jaar of ouder is. Heb je een vermoeden dat je zoon of dochter persoonsgegevens heeft gemeld via onze site, neem dan contact op met ten Buren Schoenmode, Grotestraat 174, 7622 GS Borne ter attentie van afdeling Klantenservice of via verkoop@tenburenschoenmode.nl. Ten Buren Schoenmode zal zo snel als mogelijk controleren of de persoonsgegevens opgenomen zijn en de eventueel noodzakelijke stappen ondernemen om die gegevens definitief te verwijderen.

Contact
Neem je contact op met onze klantenservice, dan worden de gegevens die jij verstrekt alleen gebruikt om je vraag te beantwoorden of je klacht op te lossen.

Ten Buren Schoenmode verwerkt bij het opnemen van contact de volgende persoonsgegevens

 • je voornaam en familienaam;
 • je e-mailadres;
 • je telefoonnummer (indien verstrekt)

De persoonsgegevens die je ons verstrekt wanneer je contact opneemt met ten Buren Schoenmode worden gebruikt om je vraag, verzoek of klacht af te kunnen handelen.

Nieuwsbrief


Alleen wanneer je je aangemeld hebt voor onze nieuwsbrief, brengen we je per e-mail op de hoogte van nieuwe collecties, acties, services en wijzigingen over onze diensten. Je kunt je op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de afmeldlink die je in elke nieuwsbrief terug kunt vinden. Wil je niet alleen uitgeschreven worden uit onze mailinglijst, maar ook je e-mailadres hieruit laten verwijderen, dan kan je dit vervolgens ook zelf bevestigen.

Ten Buren Schoenmode verwerkt bij het aanmelden voor de nieuwsbrief de volgende persoonsgegevens:

 • e-mailadres
  *

Bewaartermijn


Ten Buren Schoenmode bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, maar maximaal 2 jaar tenzij wettelijke regelingen een langere bewaartijd voorschrijven. Zo is tenburenschoenmode.nl verplicht om op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (art. 52) de verkoopadministratie 7 jaar te bewaren.
*

Derde partij


De verzamelde gegevens kunnen, als dit noodzakelijk is, binnen onze winkel en de webshop worden overgedragen. Daarnaast worden gegevens ook doorgegeven aan derden als dat essentieel is voor de uitvoering van de overeenkomst (tot aankoop van een artikel bij ten Buren Schoenmode), bijvoorbeeld voor goedkeuring van je bestelling Molli of levering van je bestelling via PostNL.

Molli verwerkt bij het afronden van het betaalproces bij je online bestelling de volgende persoonsgegevens:

 • je voornaam en familienaam;
 • je adres;
 • je e-mailadres;
 • betaalgegevens (indien van toepassing)

  Ten Buren Schoenmode verstrekt na het plaatsen van je online bestelling de volgende persoonsgegevens aan PostNL (wanneer je voor deze bezorgmethode kiest):

 • je voornaam en familienaam;
 • je adres;

PostNL gebruikt deze persoonsgegevens om je bestelling te kunnen bezorgen

Inzage, correctie en recht van verzet


Volgens de AVG heb je hebt recht op toegang, wijziging, correctie van je persoonsgegevens (art. 13 e.v. ). Neem hiervoor contact op met ten Buren Schoenmode, Grotestraat 174, 7622 GS Borne ter attentie van afdeling Klantenservice of via verkoop@tenburenschoenmode.nl. Ten Buren Schoenmode zal zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om te bepalen wat er met je persoonsgegevens gebeurt na je overlijden. Voor meer informatie hierover vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Als laatste heb je het recht om je persoonsgegevens over te dragen. Dit recht is van toepassing op dezelfde manier als het recht op toegang en rectificatie.

Veiligheid


Ten Buren Schoenmode stelt alles in het werk om jouw gegevens zo goed als mogelijk te beschermen en neemt passende maatregelen om misbruik te voorkomen, evenals verlies van en ongeoorloofde toegang tot jouw gegevens. Heb je desondanks toch het gevoel dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er (mogelijk) sprake is van misbruik, neem dan contact op met ten Buren Schoenmode, Grotestraat 174, 7622 GS Borne ter attentie van afdeling Klantenservice of meld je klacht via verkoop@tenburenschoenmode.nl.